Fresh Preparations / Fish /Veggie - Salads

All Categories
 
Sort & Filter
Home Fresh Preparations / Fish /Veggie - Salads
Leafy Lettuce

Leafy Salads Category Fresh vegetables?

Ush 5,500
Paprika Humus Salad

Humus Salads Category Salads

Ush 7,700
Ceasar Salad

Ceasor Salad Category Salads

Ush 11,600
Potato Salad

Potato Salad Category Salads

Ush 9,400
Save
10%
Belgian Chicken Meat balls

Belgian Chicken Meat balls Category Salads

Ush 12,400 | Ush 13,800